MİKROP ÇEŞİTLERİ
Canlıların nasıl yaşadığını ve ne yediklerini merak eden insanlar, aynı zamanda onların
nelerden oluştuğunu da araştırmıştır. Tarih içerisinde bu araştırmalarını sürdüren insanlar
sonuç olarak tüm canlıların gözle görülemeyecek kadar küçük yapılar olan hücrelerden
oluştuğunu tespit etmişlerdir.
Bütün hayvanlar, bitkiler ve mantarlar hücrelerden oluşmakta ve hücre adı “canlının en küçük
yapıtaşı” olarak adlandırılmaktadır.
Araştırmalarını sürdüren bilim insanları bu canlılarda hastalıkların nasıl meydana geldiğini de
araştırmışlardır. Sonuç olarak bu canlılarda hastalıkları meydana getiren varlıklarında gözle
görülemeyecek kadar küçük olduğunu bulmuşlardır. Hastalıkları meydana getiren ve gözle
görülemeyecek kadar küçük olan bu varlıkların hepsine mikrop adı verilmiştir.
Mikrop denilen varlıklar çok çeşitlidir. Bu varlıkların bir kısmına genel olarak bakteri adı
verilmektedir. Bakterilerin bazıları hastalıklara neden olmakta ve bu hastalıklara neden
olanlarına ise mikrop adı verilmektedir. Binlerce tip hastalık yapan bakteri vardır. Bu
bakterilerin hepsi farklı canlılarda hastalık meydana getirmektedirler. Bazıları insanlarda,
bazıları değişik hayvanlarda ve bazıları da değişik bitkilerde hastalıklara neden olmaktadırlar.
Hastalık yapan bakteriler hangi canlının vücuduna girerse ona zarar verir, o canlının hem
hücrelerine hem de yediği besinlere zarar verirler. Ama şunu ifade etmekte yarar var: her
bakteri bütün canlıları hasta etmeyebilir. Örneğin; ineklerde hastalık oluşturan bir bakteri
maymunlarda hastalığa neden olmayabilir. Binlerce çeşit bakteri olduğu tespit edilmiş ve bu
bakterilerin her birisine isim verilmiştir. İnsanlarda da hastalık oluşturan bakteriler vardır.
İnsanlarda bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar şöyle sıralanabilir: veba, tifo, kolera gibi.
Mikrop kavramı sadece hastalık oluşturan bakteriler için kullanılmamış, aynı zamanda gözle
görülemeyecek kadar küçük olan ve canlılarda hastalığa neden olan virüsler içinde
kullanılmıştır. Virüsler canlı hücrenin dışındayken kristal yapıdadır ve canlılıklarını ancak
canlı bir hücrenin içerisine girdikleri zaman kazanırlar. Bakterilerde olduğu gibi bütün
virüsler hastalığa neden olmazlar, bazı virüsler hastalıklara neden olurlar. Yine bakteriler
örneğinde olduğu gibi bir canlıda hastalık oluşturan bir virüs diğer bir canlıda hastalık
oluşturmayabilir. İnsanlarda hastalığa neden olan virüslerin meydana getirdiği bazı
hastalıklara örnek olarak şunları verebiliriz: grip, kızamık, uçuk gibi.
Mikrop kavramı hastalık oluşturan bakteri ve virüsler dışında çok daha küçük yapıda olan ve
hastalığa neden olan varlıklar içinde kullanılmaktadır. Bu yapılar çok daha küçük yapıdadırlar
ve değişik canlılarda hastalıklara neden olurlar.