BAKTERİLER
İnsan nüfusunun artması ile beraber hem hastalıklar artmış ve hem de değişik türde gıdalara olan ihtiyaç artmıştır. Hastalıkları araştıran bilim insanlarının yanı sıra değişik türde gıdaları nasıl meydana getirebileceklerini araştıran bilim insanları da olmuştur.
Yıllar içerisinde binlerce insanın ölümüne neden olan veba, kolera gibi hastalıkların oluşması bilim insanlarının daha çok çalışmalarına neden olmuştur. Büyük bir bilim insanı olan Akşemsettin hastalıklara neden olan şeylerin gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar olduğunu ifade etmesi kayda değerdir.
Daha ileriki yıllarda mikroskop denilen ve küçük canlıların görülmesini sağlayan aletin yapılması ile beraber, hastalıklara neden olan canlılarında gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklar olduğu ifade edilmiştir.
Hastalıklara neden olan bu varlıklar bilimin ilerlemesi ile beraber adlandırılmıştır. Bazı tip hastalıklara neden olan varlıklara da bakteri adı verilmiştir. Bakterilerin bazıları canlılarda hastalıklara neden olmakta ve gözle de görülememektedir.
Bilim insanları bakterilerin sadece hastalık oluşturmadıklarını, bazı bakterilerin ise zarar vermeyip, aksine faydalı olduklarını tespit etmişlerdir. Bu besinlerden birisi olarak yoğurt verilmiştir. Sütün içerisine konulacak bir miktar yoğurdun o sütü de yoğurt haline getirdiği görülmüştür. Çalışmalar yapan bilim insanları buna neden olan şeyin yoğurdun içerisinde olan bir bakteri olduğunu göstermiştir. Bu bakterinin olduğu yoğurttan bir miktarı sütün içerisine konulduğu zaman, yoğurdun içerisindeki bakteriler çoğalıp, sütü de yoğurt haline getirmektedir.
Bakterilerin zararlı olanları olduğu gibi faydalı olanları da vardır. Bu da bize son derece dengeli bir yaşam tarzı olarak sunulmuştur.
LÜTFİ ŞAHİN