ASİTLER VE BAZLAR
Maddenin iç yapısı ile ilgilenen bilim dalına kısaca kimya adı verilmektedir. Kimya bilimi, maddenin sınıflandırılması ve bu sınıflandırma esnasında kullanılacak teknik ve yöntemlerin belirlenmesinde izlenecek yolları belirler.
Sınıflandırma kelimesi belki bazılarınız da ters etki oluşturabilir; ama birçok bilim dalında olduğu gibi kimya bilimi de bir sınıflandırma sistemleri bütünüdür. Maddenin sınıflandırmasından tutunda, meydana gelen reaksiyonların sınıflandırılmasına kadar hepsi bu sınıflandırmanın içerisinde yer almaktadır.
Kimya bilimi maddenin iç yapısı ile uğraşmakta ve maddenin atomlardan oluştuğunu ifade etmektedir. Madde atomlardan oluşmakta ve tanecikli bir yapıya sahip olması da ilave edilmektedir.
Basit bir sınıflandırma yapacak olursak, kimya bilimi maddenin üç hali olduğunu söylemektedir. Bunlar ise katılar, sıvılar ve gazlar olup, madde burada üç sınıf içerisinde ele alınmıştır. Bir başka sınıflandırma ise maddelerin çözeltilerinin ph değerlerine göre yapılan sınıflandırmadır. Buna göre ise maddeler asidik, bazik ya da nötür karakterlerde olabilmektedir.
Bunlardan birincisi olarak asidik karakterdeki maddeleri ele alalım… PH değeri 7’nin altında olan ve tatları ekşi olan bu maddeler, mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmektedir. Kuvvetli asit dediğimiz yani ph değeri düşük olan asitler suda tamamen iyonlarına ayrışırken, zayıf dediğimiz yani ph değeri 7’ye yakın olan asitler ise kısmen iyonlaşmaktadır. Bütün asitler elektrik akımını iletmektedir. Kuvvetli asitlerin tahriş edici olması da ayrıca ele alınabilir. Asitlerin aktif metallerle tepkimeye girmesi sonucu hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Bazı ametallerin oksijenle oluşturdukları bileşiklerin sulu çözeltisi asit özelliği göstermektedir. Asitler fenolftalein maddesi ile renksiz bir hal almaktadır.
İkinci olarak ise bazları ele alabiliriz. PH değeri 7 ile 14 arasında olan bazların sulu çözeltilerinin tatları acı olup, kırmızı turnusol kâğıdını maviye döndürürler. Kuvvetli bazlar suda tamamen iyonlarına ayrılırken zayıf bazlar kısmen ayrılmaktadır. Asitlerde olduğu gibi sulu çözeltileri elektrik akımını iletmektedir. Anfoter metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
Üçüncü olarak ise nötür maddeleri ele alabiliriz… Bu maddelerin ph değerleri 7’dir. Bunlara en güzel örneği ise su olarak verebiliriz.
Birde asitler ve bazlar birleştikleri zaman nötürleşme tepkimesi meydana gelir ve tuz ile su meydana gelir. Elektrik iletkenliği dışındaki diğer özellikleri ortadan kalkmış olur…
Lütfi ŞAHİN