Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından Haziran ayında yayımlanan haber bültenleri, Bölge Müdürlüğümüz tarafından özetlenerek ekte sunulmuştur.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı.
Konya, Karaman illerinin dahil olduğu bölgemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
aylık %0,92 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019
Ülkemizde yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %2,67 arttı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2019
Aylık en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda oldu.
Ölüm İstatistikleri, 2018
Ülkemizde 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu.
Konya'da 2018 yılında ölen kişi sayısı 11 bin 661 oldu,
Karaman'da 2018 yılında ölen kişi sayısı bin 589 oldu,
Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2018
Ülkemizde, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli %39,3 arttı.
Su Ürünleri, 2018
Ülkemizde, su ürünleri üretimi 2018 yılında %0,3 azaldı.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2019
Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2019
Ticari süt işletmelerince Nisan ayında 847 bin 19 ton inek sütü toplandı.
Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2019
Ülkemizde, İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%7,1 azaldı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019
Ülkemizde, Tarım - ÜFE Mayıs ayında %0,95 azaldı.
İşgücü İstatistikleri, Mart 2019
İşsizlik oranı %14,1 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2019
Ülkemizde 2019 Mayıs ayında 82 252 konut satıldı.
Konya’da 2019 Mayıs ayında bin 923 konut satıldı.
Karaman'da 2019 Mayıs ayında 136 konut satıldı.
T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
2
Ciro Endeksleri, Nisan 2019
Ülkemizde toplam ciro bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 arttı.
Perakende Satış Endeksleri, Nisan 2019
Ülkemizde perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı.
Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2019
Ülkemizde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4 azaldı.
Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2018
Ülkemizde SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 65 oldu.
Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2019
Tüketici güven endeksi 57,6 oldu.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %4,19 arttı.
Satınalma Gücü Paritesi, (Gıda, İçecekler ve Tütün), 2018
Türkiye’nin gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu fiyat düzeyi endeksi 70 oldu
İnşaat Maliyet Endeksi, Nisan 2019
Ülkemizde inşaat maliyet endeksi aylık %1,60 arttı.
Taşıt-kilometre İstatistikleri, 2017
Ülkemizde toplam taşıt-km 304 milyar 207 milyon olarak hesaplandı.
Sektörel Güven Endeksleri, Haziran 2019
Ülkemizde mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet, perakende ticaret
ve inşaat sektörlerinde arttı .
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2018
Ülkemizde sinema salonlarının sayısı %6,2 arttı.
Konya'da 2018 yılında 46 sinema salonunda bin 326 film gösterildi.
Karaman'da 2018 yılında 7 sinema salonunda 106 film gösterildi.
Ekonomik Güven Endeksi, Haziran, 2019
Ülkemizde ekonomik güven endeksi 83,4 oldu.
Katı Yakıtlar, Nisan 2019
Ülkemizde en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.
Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2019
Ülkemizde ihracat %12,1 arttı, ithalat %19,3 azaldı.
Konya’da ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre %29,7 artarak 187,2
milyon dolar, ithalat %19 artarak 96,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Karaman’da ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre %20,9 azalarak
18,3 milyon dolar, ithalat %2,3 artarak 10,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.